ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 
 What's New
   " ครม.ไฟเขียวมาตรการภาษีค่าใช้จ่าย-ค่าครองชีพพิเศษ "

ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีให้นายจ้างนำค่าใช้จ่ายจาการฝึกอบรมระหว่าง และก่อนทำงานมาหักภาษีได้ถึง 2 เท่า ส่วนค่าใช้จ่ายจากการเพิ่มค่าครองชีพพิเศษสามารถนำมาหักภาษีได้ 1.5 เท่าของเงินที่จ่าย

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่นำค่าใช้จ่ายจากการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมการก่อนเข้าทำงานและการฝึกอบรมลูกจ้าง โดยให้สามารถนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่าของรายจ่าย จากเดิมที่สามารถหักได้ 1.5 เท่า นอกจากนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้เอกชนจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้างเพื่อให้มีรายได้สูงขึ้นและเพียงพอต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้าง สามารถนำเงินดังกล่าวหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าของเงินที่จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548–31 ธันวาคม 2550

สำหรับเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษที่บริษัทจ่ายให้กับลูกจ้างเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนปกตินั้น ในส่วนของลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน 7,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษจะเป็นเงินที่จ่ายให้ลูกจ้างไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่า 7,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษคือเงินที่จ่ายเมื่อรวมเงินเดือนแล้วไม่เกิน 7,000 บาท โดยบริษัทจะต้องเพิ่มจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548–31 ธันวาคม 2548 โดยจะได้รับสิทธิหัก 1.5 เท่า จนถึงสิ้นปี 2550 และลูกจ้างจะยังได้สิทธิได้รับการพิจารณาเงินเดือนและโบนัสเช่นเดียวกับลูกจ้างอื่นๆ โดยมาตรการดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้บริษัทจ่ายเงินเพิ่มรายได้แก่ลูกจ้าง และแม้ว่ามาตรการนี้จะกระทบรายได้บริษัททั่วไปบ้าง แต่ก็ทำให้รายได้ลูกจ้างเพิ่มขึ้น และมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 19 กรกฎาคม 2548

      


 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203