บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข่าวบัญชี

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯเตือนนักลงทุนระมัดระวังหุ้น POWER หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นงบการเงิน

               ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบและพิจารณาความเห็นของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลข ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท เพาเวอร์-พี จำกัด (มหาชน) (POWER) อย่างระมัดระวัง โดยบริษัทได้นำส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2553 ฉบับที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีไม่สามารถให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินของบริษัท ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าที่ แท้จริงของกิจการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขคุณสมบัติการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตลาดหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203