ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 


Site Map

เนื้อหา-ข้อมูล(หัวข้อหลัก)

Home :
สำนักงานบัญชี บัญชีออดิทดอทคอม บริการข้อมูล บัญชี เพื่อบุคคลทั่วไปและ นักบัญชี, บริการ รับทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท-เครื่องหมายการค้า
News :
ข่าวบัญชี ข่าวภาษี บทความภาษี
Accounting :
บัญชี การบัญชี
Auditing :
การสอบบัญชี, ผู้สอบบัญชี
Tax :
ภาษี ภาษีอากร แบบฟอร์มภาษี
Law : พรบ.การบัญชี พรบ.บัญชี

 

เนื้อหา-ข้อมูล(หัวข้อรอง)

Audit Subject : วิชาการบัญชี วิชาการสอบบัญชี
Bunchee Tips :
ความรู้บัญชี
SapaBunchee :
สภาวิชาชีพบัญชี, พรบ.วิชาชีพบัญชี
Tax Tips :
บทความภาษี, ความรู้ภาษี
Dictionary : ศัพท์ทางบัญชี
 


เนื้อหา-ข้อมูล(หัวข้อย่อย)

ข้อมูลด้านการจดทะเบียนจัดตั้ง
-   อยากมีกิจการเป็นของตนเอง จะจดทะเบียนจัดตั้งแบบไหนดี ?
-   ต้องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,ห้างหุ้นส่วน ต้องทำอย่างไร

-   หน้าที่ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
-   ขั้นตอนในการ "จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท"
-   ขั้นตอนในการ "จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน"

-   การจัดตั้งบริษัท การจดทะเบียนบริษัท

ภาษีน่ารู้
-   เลือกรูปแบบองค์กรและประเภทธุรกิจอย่างไร จึงจะมีประโยชน์สูงสุด ?
-  อายุความประเมิน การออกหมายเรียกตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน มีสิทธิ-   --ตรวจสอบย้อนหลังได้กี่ปี ?
-   วางแผนเอกสารรายจ่าย ทำอย่างไรให้สรรพการยอมรับ ?
-   การนำใบกำกับภาษีซื้อมาใช้เหลื่อมเดือน มีหลักเกณฑ์นับจำนวนเดือนอย่างไร ?
-   จ่ายค่ารับรองอย่างไรไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ?
-   ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ

BunChee Tips
-  
ถ้าซื้อของมาแล้วผู้ขาย/ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานให้ ต้องทำอย่างไร ?
-   การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
-   หลักเกณฑ์การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ต้องทำอย่างไร
-   ขั้นตอนปฏิบัติการทำลายสินค้าเสื่อมชำรุด เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย เพื่อตัดออกจากบัญชี
-   การเสียภาษีกรณีส่งสินค้าออกไปเป็นตัวอย่าง

อื่น ๆ
-  
สรุปนโยบายปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและSME
 


บริการ - Our services

Bookkeeping : รับทำบัญชี
Audit :
ตรวจสอบบัญชี
Registration :
จดทะเบียนบริษัท
Trade Mark : เครื่องหมายการค้า / ตราสินค้า กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Contact Us :
สำนักงานบัญชี บริการติดต่อ กรมสรรพากร, กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมบัญชีกลาง


Link

ลิงค์สำคัญ : ธนาคาร, กระทรวง
แผนผังเว็บไซท์ : Site Map

 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203