ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 

 

 

ข่าวบัญชี ข่าวภาษี บทความภาษี

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี ภาษี ธุรกิจ และการลงทุน


  ทันข่าวทันเหตุการณ์ กับ ข่าวบัญชี ข่าวภาษี/บทความภาษี ในแวดวงล่าสุด

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่! รวม 6 ฉบับ
ประกาศยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีกับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน
กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
การขอคัดแบบแสดงรายการของกรมสรรพากร
กรมสรรพากรเร่งตรวจสอบเอาผิดผู้ทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีหรือขอคืนภาษีเป็นเท็จ 
ใหม่! กรมสรรพากรรับชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตแล้ว
กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปีพ.ศ. 2551
สัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานบัญชีการสอบบัญชี 6 ฉบับ สนใจเข้าร่วม คลิ๊ก
ข้อแตกต่างของระเบียบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทปี 2538 และ ปี 2549
ตัวอย่าง "ร่างพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว"
กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรครั้งที่ล่าสุด 12 (1/2550)
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชีไทยกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจฯ แจ้งเปลี่ยนแบบสปช.3 (เพิ่มแบบสปช.3/1)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทำบัญชีสำหรับSMEฟรี ที่นี่!!!
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
ถึงเวลายื่นแบบภงด.51 รอบฯ ปี 2549 แล้ว
ผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง(CPD)ผ่านinternetได้แล้ว
กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปีพ.ศ. 2549
กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรครั้งล่าสุดที่11 (2/2549)
กำหนดแนวทางการปฎิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
บริการใหม่ล่าสุด! กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้บริการขอหนังสือรับรอง คัดสำเนา และขอถ่ายเอกสารผ่านทางระะอินเตอร์เน็ตแล้ว
สัมมนากรมสรรพากร ฟรี! หัวข้อ "แจก แถม ส่งเสริมการขาย วุ่นวายจริงหรือ" สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่ 13-15 ธค. 48 นี้เท่านั้น 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งว่า 1 มกราคม 2549 นี้ เริ่มใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก (ส่วนที่เคยจดไว้เดิมจะเปลี่ยนเป็น 13 หลักโดยอัตโนมัติ) 
กฏหมายใหม่ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548 เรื่องการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา9 (ยกเลิกคำสั่ง ป.71/2541)
แจ้งขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษ
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษา มูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักค่าลดหย่อนทางภาษีได้
ครม.ไฟเขียวมาตรการภาษีค่าใช้จ่าย-ค่าครองชีพพิเศษ
สปส.เอาใจผู้ประกันตน เพิ่มสิทธิประโยชน์สงเคราะห์บุตร/คลอดบุตร/ทันตกรรม
ถึงเวลายื่นแบบ ภงด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2548 แล้ว  
ใครบ้างต้องยื่นภาษีครึ่งปี เงินได้บุคคลธรรมดาภายในเดือนกันยายน48 นี้   
มาตรการให้ 1 ได้ 2  บริจาคอย่างไรจึงหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า   
หลักสูตรการอบรมของผู้ทำบัญชีที่ผ่านความเห็นชอบ    
ตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินภาษี ภงด.90,91    
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 30 มค.2547  
Download ใบสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพ และคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี 
สิทธิประโยชน์ภาษีในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
สรุปนโยบายปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา+SME 
หลักเกณฑ์การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัตภาคใต้กรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ภาษีสรรพากร ปี2553
คลังสั่งสรรพสามิตรีดภาษีเพิ่ม
เข้าใจ CPTA (ซีพีทีเอ) ความสำคัญ ภาษีและบัญชี
สิทธิลดหย่อนภาษี รู้ไว้มากประโยชน์
ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร
บัญญัติ 10 ประการที่ต้องคำนึงในการวางระบบบัญชี
5 วิธีบริหารกระแสเงินสดอย่างชาญฉลาด
การจดทะเบียนเลิก และ ชำระบัญชีบริษัทจำกัด
   
  Page 1 2

 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203