บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

สำนักงานตรวจสอบบัญชี CPA HOUSE เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงานประจำปี 2558

 

ตามที่บริษัท ซีพีเอ เฮ้าส์ จำกัด และบริษัท พีเอสเค แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เปิดรับนิสิต/นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศ 12 ตำแหน่ง เข้าร่วมโครงการฝึกงาน กับทางบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้เปิดดำเนินการฝึกงานในช่วงหน้าตรวจสอบบัญชี ช่วงเวลาดังนี้ ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 29 พฤษภาคม 2558 ทางบริษัทขอแจ้งวิธีการสมัครเข้า ร่วมโครงการฝึกงานประจำปี 2558 ให้ผู้สนใจได้รับทราบดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สามารถฝึกปฏิบัติงานช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-5.30 วันละ 8 ชั่วโมงได้ (สามารถขอฝึกงานล่วงหน้า และขอเลิกก่อนกำหนดได้เป็นรายกรณีแล้วแต่ตกลง)

2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี

3. มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ MS.Word, Ms.Excel ระดับพื้นฐานได้ดี

4. สามารถออกตรวจงานข้างนอกสถานที่ได้ โดยออกตรวจงานพร้อมกับทีมงานตรวจสอบบัญชี โดยรถบริษัท (ไปกันเป็นทีม)

5. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทฯกำหนดได้

6. มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

เอกสารที่ใช้ในการขอสมัครงานประกอบด้วย

1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน Transcript ที่มีผลการเรียนล่าสุด ที่สถาบันการศึกษาออกให้

2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

3. ส่ง Resume หรือ กรอกข้อมูลใบสมัคร ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และที่อยู่ (ตามไฟล์แนบ) สแกนเอกสารทั้งหมดส่งมาที่อีเมล์ ระบุหัวข้อ “ขอฝึกงานสอบบัญชี” ส่งมาที่ buncheeaudit@windowslive.com , krittakorn@buncheeaudit.com หรือ ส่งเอกสารตัวจริงมาทางไปรษณีย์ที่ คุณพิมณฑ์พัฒน์ ตันอริยกุล

บริษัท ซีพีเอ เฮ้าส์ จำกัด
22,24 ซอยถนนรามคำแหง 2 ซอย 13 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ภายในวัน ศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 วงเล็บที่ซองว่า นักศึกษาฝึกงาน

หมายเหตุ: บริษัทขอแจ้งอัตราเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน ให้ทราบล่วงหน้าดังนี้
สำหรับนักศึกษาที่ฝึกงานช่วง 2 กุมภาพันธ์ – 29 พฤษภาคม 2558:
ช่วงสองเดือนแรก – มีนาคม (2 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558) อัตราเบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท (เฉพาะวันที่มาทำงาน)
สองเดือนถัดไป - เริ่มต้น 1 เมษายน – 29 พฤษภาคม อัตราเบี้ยเลี้ยงวันละ 500 บาท(เฉพาะวันที่มาทำงาน)

ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่นี่

 
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203