บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข่าวบัญชี

 

คริสตอลซอฟท์  แถลงข่าว การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษา

บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบบัญชีและการบริหารที่เป็นที่นิยมและยอมรับอันดับหนึ่งของไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความสนับสนุนของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นการเปิดโลกแห่งการแข่งขันให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ความรู้เหล่านั้นในการสร้างประสบการณ์ให้กับตนเอง

ในโอกาสนี้ คณะผู้จัดการแข่งขันจึงกำหนดจัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือการแข่งขันขึ้นใน วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 — 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว คือ

ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คุณสมควร วานิชสัมพันธ์ ประธาน กลุ่มบริษัทคริสตอลซอฟท์แวร์
คุณสุวรรณ ดำเนินทอง นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

คุณอนุวัฒน์ จงยินดี ประธานคณะอนุกรรมการด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และ

รองศาสตราจารย์นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

และพร้อมกันนี้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการแข่งขันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกลุ่มบริษัทคริสตอลซอฟท์แวร์ อีกด้วย

ในนามของคณะผู้จัดการแข่งขัน “ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป” ระดับอาชีวศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือการแข่งขันในวันและเวลาข้างต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : www.ryt9.com

   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203