บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข่าวบัญชี

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าว “การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ที่จะมีผลบังคับใช้ ปี 2554”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าว “การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ที่จะมีผลบังคับใช้ ปี 2554” ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.00-15.15 น. ณ ห้องประชุม 1109 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกำหนดการดังนี้

14.00 - 15.00 น. แถลงข่าว “การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ที่จะมีผลบังคับใช้ ปี 2554”โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

15.00 - 15.15 น. ตอบข้อซักถาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : www.ryt9.com

   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203