บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข่าวบัญชี

 

สรรพากรจัดเกรด สนง.บัญชี

นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรมีนโยบายในการกำกับดูแล ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสำนักงานบัญชี นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา เพื่อให้คำนึงถึงหลักการเสียภาษีให้ถูกต้อง ทั้งนี้ กรมฯ จะมีการจัดระดับเกรดของสำนักงานบัญชี ว่าแห่งใดที่มีความน่าเชื่อถือและดำเนินงานที่ดี โดยจะพิจารณาจากลูกค้าของบริษัทนั้นๆ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร อีกทั้งเพื่อทำให้รู้ว่าสำนักงานบัญชีแห่งใดบ้าง ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการปลอมเอกสารหรือสับเปลี่ยนใบกำกับภาษี โดยการแต่งยอดภาษีขึ้นมาใหม่ให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งจะทำให้ยอดการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนที่ลดลง ทั้งนี้ หากพบว่าผู้มีหน้าที่ทำบัญชีแห่งใดร่วมมือกับผู้ประกอบการปลอมเอกสารหรือสับเปลี่ยนใบกำกับภาษี กรมฯ ก็จะพิจารณาเพื่อดำเนินคดีทางอาญาต่อไป

ในวันที่ 13 ต.ค.52?จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่สรรพากรทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน อีกทั้งเพื่อจัดกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการหลีกเลี่ยงภาษี?โดยเฉพาะสำนักงานบัญชี?ซึ่งเป็นผู้จัดทำบัญชีให้กับบริษัทเอกชน โดยเฉพาะการเสียภาษี?เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีและเสียภาษีให้ครบถ้วน? หากสำนักงานบัญชีใดช่วยเหลือหลีกเลี่ยงภาษี ก็จะมีความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหลีกเลี่ยงภาษี และจะถูกดำเนินคดีทางอาญา นอกจากนั้นจะเร่งพิจารณาผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีเพื่อให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น? ว่ามีการแจ้งยอดบัญชีตรงกับการดำเนินธุรกิจหรือไม่ ทั้งนี้ เห็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เช่น กลุ่มธุรกิจก่อสร้างจะได้รับประโยชน์และมีรายได้สูงขึ้น โดยต้องมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องก็จะเข้าไปดูกลุ่มดังกล่าวด้วย สำหรับยอดการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ 52 ที่ผ่านมา ซึ่งสิ้นสุดเมื่อสิ้นเดือน ก.ย.52 นั้น มียอดจัดเก็บ?1.24?ล้านล้านบาท?โดยจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ 1.32?ล้านล้านบาท?อย่างไรก็ตาม คาดว่างบประมาณปี?53?กรมฯ น่าจะทำได้ตามเป้าหมาย

 
 

ที่มา : www.ryt9.com

   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203