บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
ดีเดย์รายงานสอบบัญชีแบบใหม่ปลายปี 59
นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี เปิดเผยว่า สภาวิชาชีพบัญชีกำลังศึกษารูปแบบรายงาน การสอบบัญชีแบบใหม่ตามมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ และคาดว่าจะประกาศใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่จะเน้น เพิ่มการสื่อสารข้อมูลให้ตรงกับความต้องการและประโยชน์ ของผู้ใช้ โดยเฉพาะสำหรับงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ได้เพิ่มเนื้อหาเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ซึ่งเป็นการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีในเรื่อง 1.เรื่องที่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีประเมินไว้ว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน 2.เรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจ ที่สำคัญของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ ซึ่งมักเป็นการ ตรวจสอบรายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณการทางบัญชี และรายการเหล่านี้เป็นประมาณการ ที่มีความไม่แน่นอนสูง 3.ผลกระทบต่อการตรวจสอบ เหตุการณ์หรือรายการที่สำคัญ

นายประสัณห์กล่าวว่า รายงานของผู้สอบบัญชี แบบใหม่นี้ไม่ได้ทำให้กระบวนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพียงแต่ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่จะนำเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากงบการเงินได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 60,000 คน

ทั้งนี้ได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องรายงาน ผู้สอบบัญชีแบบใหม่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการ จัดทำรายงานทางการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง โดยติดตาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.fap.or.th/ข่าวบัญชีแต่ละด้าน/ด้านการสอบบัญชี

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/nnd/2281970

   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203