บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016     
บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี + CPD
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

แจ้งจำนวนรายชื่อห้างฯที่รับรองลายมือชื่อTA

จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
บริการยื่นแบบ TA Online อื่นๆ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ขอคัดหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสาร Online
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

 

     
ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจสอบชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
ตรวจค้นรายชื่อผู้สอบบัญชี (CPA)
ตรวจงบการเงินบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ตรวจค้นรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
ตรวจค้นชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นรายชื่อผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นหลักสูตรCPDของผู้ทำบัญชี

 

     
แบบฟอร์มงานบัญชี-ภาษีอากร
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มภาษีต่างๆของกรมสรรพากร
แบบฟอร์มบัญชี
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
แบบฟอร์มสอบบัญชี (CPA)
รวมแบบฟอร์มสัญญาทางธุรกิจต่างๆ
แบบฟอร์มผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3) ผ่าน web
แบบฟอร์มงานประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3) PDF
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจฯ
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3/1)

 

     
ข้อมูลที่นักบัญชีใช้บ่อยๆ
ปฎิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT)
ปฎิทินTA
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ทุกธนาคาร
กำหนดสอบCPA
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ประกาศผลสอบCPA
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)

 

     
คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
ความรู้เรื่องภาษีอากร
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
ประมวลรัษฎากรonline
มาตรฐานการสอบบัญชี
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
ข้อหารือภาษีอากร(ดูเลือกปีได้)
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคมต่างๆ
ข่าวกรมสรรพากร
ความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
คลีนิคบัญชี
คู่มือปฏิบัตงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ตรวจค้นรายชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับTA
ตรวจค้นรายชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน

 

     
ประเด็นคำถามที่พบบ่อยๆ
คำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ
ถาม-ตอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ+ตั้งกระทู้ใหม
คำถามเกี่ยวกับบัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่อยู่-โทร.ติดต่อหน่วยบริการภาษีเขตกรุงเทพฯ
คำถามเกี่ยวกับข้อมูลการยื่นงบและสถิติ
สถานที่ตั้งและสำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ
ถาม-ตอบเกี่ยวกับบริการยื่นแบบภงด.90,91ทางอินเตอร์เน็ต
FAQ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (Tax auditor)
ถาม-ตอบตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
กระดานถาม-ตอบสำนักงานผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

 

     
แนะนำเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ
กลุ่มธนาคาร
หน่วยงานราชการ
หนังสือพิมพ์
เว็ปไซต์ธรรมะ
โทรทัศน์-วิทยุ   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203