ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 
รวม แบบฟอร์มสัญญา ต่างๆ
สัญญาเช่า สัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย สัญญาจะซื้อจะขาย
สัญญาจะซื้อจะขาย
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามรังวัด)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(เหมายกแปลง)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(น.ส.3)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สัญญาจะซื้อจะขายและวางเงินมัดจำ(แบบทั่วไป)
สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงิน
สัญญาซื้อขายรถยนต์
สัญญาซื้อขาย(แบบที่1)
สัญญาซื้อขาย(แบบที่2)
   
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน(แบบที่1)
สัญญาเช่าที่ดิน(แบบที่2)
สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สัญญาเช่าบ้าน(แบบที่1)
สัญญาเช่าบ้าน(แบบที่2)
สัญญาเช่าบ้านหรืออาคาร
สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
สัญญาเช่าตึกแถว
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าซื้อ
   
สัญญากู้ยืมเงิน
สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงินแบบทั่วไป(ไม่มีหลักประกัน)
   
สัญญาจ้างแรงงาน
สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
สัญญาจ้างพนักงานประจำ
สัญญาจ้างและกำหนดสภาพจ้าง
   
สัญญาค้ำประกัน
สัญญาค้ำประกัน
สัญญาค้ำประกันเงินกู้
สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค
สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
สัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ
   
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป)
หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนภาษีสรรพากร)
หนังสือมอบอำนาจ(ใช้เข้าพบชี้แจงสรรพากร)
   
สัญญาจ้างทำของ
สัญญาจ้างสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(แบบที่1)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(แบบที่2)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร
สัญญาจ้างขนส่ง
สัญญาจ้าง(แบบที่1)
สัญญาจ้าง(แบบที่2)
สัญญาจ้าง(แบบที่3)
   
สัญญาอื่นๆ
หนังสือให้ชำระหนี้
สัญญาประนีประนอมยอมความ
สัญญาโอนหุ้น
หนังสือบอกเลิกสัญญา
หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือยินยอมคู่สมรส(แบบที่1)
หนังสือยินยอมคู่สมรส(แบบที่2)
 

รวมรวมและจัดทำโดย สัญญา by buncheeaudit.com

 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203