ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com
สารพัน 108 ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ข่าวสภาวิชาชีพบัญชี และสาระน่ารู้ต่างๆ ที่ควรทราบในแวดวงธุรกิจ เพื่อคนในแวดวงบัญชี นักบัญชี ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป พร้อมบริการ : รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท

  ทันข่าวทันเหตุการณ์ กับข่าวสารในแวดวงบัญชีล่าสุด

ชนิดของ บัญชี ที่ต้องจัดทำ
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการบันทึกบัญชี 
การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การแก้ไขมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
รวบแก๊งค์ขายใบกำกับภาษีทางอินเทอร์เน็ต
กรมสรรพากรจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จิตสานึกรับผิดชอบปลูกฝังเด็กไทย โตไปเสียภาษีถูกต้อง
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง 1 ปี กับผลกระทบจาก พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 และมาตราฐานการบัญชีควรเป็นกฎหมายหรือไม่ ?
สมาคมผู้สอบบัญชีแถวหน้าเดินหน้าหาหน่วยงานเพื่อการอบรมในประเทศไทย
สรรพากรจัดเกรด สนง.บัญชี
สรรพากรขยายฐานภาษี หวังบี้รายได้เข้ารัฐเพิ่ม
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าว “การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ที่จะมีผลบังคับใช้ ปี 2554”
ยกระดับ
บสท. ปิดอบรมหลักสูตร “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินขั้นสูง”
คริสตอลซอฟท์  แถลงข่าว การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษา
มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว
รายชื่อผู้ประกอบการได้รับอนุมัติเบื้องต้นให้ขยายเวลการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
ตลท.เตือนระวังลงทุน TRS หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ให้ความเชื่อมันงบการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์ฯเตือนนักลงทุนระมัดระวังหุ้น POWER หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นงบการเงิน
ข่าวสำคัญเร่งด่วน ถึงผู้ทำบัญชี จากคณะกรรมการด้านการทำบัญชี
ข่าวความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม
เตือนเรื่องค่าปรับ กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เมื่อพ้นกำหนดเวลา
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน"
เสริมกลยุทธ์ธุรกิจ SMEs ด้วย"บัญชี"
จดทะเบียนเป็นบริษัท หรือเป็นบุคคลธรรมดา อย่างไหนดีกว่า?
การตรวจสอบสินค้าคงเหลือกับประเด็นทางด้านบัญชี
PricewaterhouseCoopers (PwC) วิศัยทัศน์กับกระบวนการผลิตนักตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับโลก
5 วิธีบริหารกระแสเงินสดอย่างชาญฉลาด
การจดทะเบียนเลิก และ ชำระบัญชีบริษัทจำกัด
ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร
บัญญัติ 10 ประการที่ต้องคำนึงในการวางระบบบัญชี
เข้าใจ CPTA (ซีพีทีเอ) ความสำคัญ ภาษีและบัญชี
ศัพท์บัญชี - dictionary ด้านบัญชี
   
 

 

เถ้าแก่มือใหม่
จดทะเบียนบริษัท

     การจัดตั้งบริษัท /การจดทะเบียนบริษัท  ผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจของตนเอง จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ หลักเกณฑ์ทั่วไปของการทำธุรกิจในประเภทต่างๆ  ประการหนึ่งที่สำคัญคือ ความรู้ในด้านบัญชี และภาษีอากร ที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรละเลย

อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองจะจดทะเบียนจัดตั้งแบบไหนดี?
ต้องการจดทะเบียนตั้งบริษัท,ห้างหุ้นส่วน ต้องทำอย่างไร
ธุรกิจจดทะเบียนตั้งใหม่ มีหน้าที่จะต้องทำอะไรอีกบ้าง?
กฎหมายบัญชีที่ควรทราบในการทำธุรกิจ
ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการ SME
การออกแบบผังบัญชีใช้งานสำหรับธุรกิจSME  


สารพันปัญหางานบัญชี กับ Bunchee Tips
แนววินิจฉัยของสรรพากร เรื่อง สวัสดิการด้านอาหารให้พนักงานวันละ 3 มื้อ และเรื่องค่ากาแฟ เครื่องดื่มใช้รับรองลูกค้า
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้ง
กรณีย้านสถานประกอบการ ใบกำกับภาษีเดิมยังใช้ได้อยู่หรือไม
ขั้นตอนปฏิบัติการทำลายสินค้าเสื่อมชำรุด เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย เพื่อตัดออกจากบัญช
การเสียภาษีกรณีส่งสินค้าออกไปเป็นตัวอย่าง
ถ้าซื้อของมาแล้วผู้ขายไม่ออกหลักฐานให้ต้องทำอย่างไร?
หลักเกณฑ์การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่
การนำใบกำกับภาษีมาใช้เหลื่อมเดือน มีหลักเกณฑ์วิธีนับจำนวนเดือนอย่างไร ?
กฏหมายใหม่ ! ประกาศกรมอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่146 เรื่องการออกใบแทนหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ชำรุดสูญหาย ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2548
ออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ลดหนี้ ออกอย่างไรให้ถูกต้อง
 


ภาษีน่ารู้
มาตรการให้ 1 ได้ 2  บริจาคอย่างไรจึงหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า 
ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่รัฐให้การส่งเสริมการลงทุน
เงื่อนไขการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา  
อายุความประเมิน การออกหมายเรียกตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน มีสิทธิตรวจสอบย้อนหลังได้กี่ปี?
วางแผนเอกสารรายจ่ายทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
ตารางสรุปแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาออกหนังสือรับรองให้ผู้รับ
จ่ายค่ารับรองอย่างไรไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
เลือกรูปแบบองค์กร และประเภทธุรกิจอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์สูงสุด
 


คำคมความคิด


ก่อนจะทำอะไร ต้องเริ่มต้นด้วยความมั่นใจ แล้วสิ่งที่ดีจะตามมา
     
                                          
จงเปลี่ยนความคิดซะ แล้วคุณจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบ
Change your thoughts, and you change your world
       
 
                         
ทำงานด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ ผลลัพธ์ที่ได้จะสมบูรณ์ที่สุด
                                               
                  
ชื่อเสียงและเกียติประวัติต้องสร้างและสะสมด้วยผลงาน


จงทำในสิ่งที่รัก และเปิดใจกว้างยอมรับสิ่งใหม่ๆ
       

                           

ข่าวอบรมสัมนา

ปฏิทินสัมมนาภาษีกรมสรรพากร
ปฏิทินสัมมนากระทรวงพาณิชย์
ตารางอบรมสัมมนาสภาวิชาชีพบัญชี
ตารางรายละเอียดสถาบันและหลักสูตร
การอบรมของผู้ทำบัญชีที่อธิบดี
ให้ความเห็นชอบ
โครงการอบรมนิติบุคคลตั้งใหม่
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปี2551 ฟรี!
   

 


Money & Investment
การวางแผนภาษีของอพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า
รวย มั่งคั่ง ใครบ้างไม่อยากมี กับดร.สุวรรณ วลัยเสถียร "สอนคนทำงานให้ออมเงิน"
วางแผนภาษีกับการลงทุนใน LTF & RMF
มาวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุกันเถอะ
มารู้จักเอกสารสิทธิเกี่ยวกับ "ที่ดิน" กันดีกว่า
สรุปการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทุน  
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้
ภาษีกองทุนรวม
อนาคตการเงิน เรากำหนดเองได้
9 คำถามจำให้แม่นกับ RMF & LTF   
คำนวณวงเงินกู้ และยอดผ่อนชำระบ้านต่อเดือน


แนะนำบทความดี ๆ
หากคุณรู้ว่าชีวิตคือเกมกรรม คุณจะทำบางอย่างต่างไป "มีชีวิตที่คิดไม่ถึง" ของ "ดังตฤณ" อ่าน/ฟังเสียงอ่าน คลิ๊ก
"เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน" หนังสือเล่มดังของดังตฤณ ควรค่าแก่การอ่านอย่างยิ่ง
ผลงานรายชื่อหนังสืออื่นๆของดังตฤณที่น่าติดตาม
30 วิธีทำบุญเพื่อสุขภาพใจที่ดี
มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ
หลักการดูฮวงจุ้ย 
   
อยากให้ลูกน้องอยู่นานๆ หัวหน้างานคลิ๊กอ่านที่นี่
มารู้จักกับโรคความดันโลหิตกันเถอะ
ทำนายดวงแม่นๆของผู้หญิงทั้งเจ็ดวัน..โดยหมอหยอง
ดวงถาวรแบบญี่ปุ่น(เขาบอกว่าแม่นมาก)
สารพันเทคนิคเพื่อผิวหน้าสวยใส


ลิงค์ที่น่าสนใจ

ธนาคาร
วิทยุ-โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
หน่วยงานราชการ
เว็ปไซต์ธรรมะ ฟังธรรมดอทคอมสำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต ดังตฤณ.คอม | ลานธรรมเสวนา | เสถียรธรรมสถาน |


เว็บเพื่อนบ้าน 

สำนักงานบัญชี บริการ : จดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,เครื่องหมายการค้า นักบัญชี


 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกเว็บไซต์
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203
บริการติดต่อธุรกิจ : ธนาคาร ,
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก, รวมเว็บ